קחו אחריות על מה שבשליטתכם!

שלום חברות וחברים,

עניי עירנו קודמים. התמקדו בעיקר!

על פי החוק החדש שנחקק בפולין, מה שתקראו בהמשך מהווה דבר עבירה. על חלקם של הפולנים בהשמדת יהודים שמעתי מהוריי. לאבי היה מזל, פולנים שרפו את מפעל העצים של סבא, והמשפחה עלתה לארץ לפני מלחמת העולם השנייה. ממשפחתה של אמי לא נותר שריד, חוץ ממנה כולם נשלחו למשרפות.

שנים ניסיתי לשכנע אותה לחזור לפולין לביקור, היא סירבה. בכניסה לבית בו התגוררה, כך סיפרה, ניצב שומר שהיה משסה בילדים כלב זאב כעוס. הפולנים, כך טענה, היו לא פחות גרועים מהגרמנים. שותפים מלאים.

האיסור להזכיר את חלקו של העם הפולני בהשמדה, רק יעודד לציין את זה בכל הזדמנות. משישה מיליון נרצחים נשארו רק זכרונות, גם את זה רוצים לקחת מאתנו?

החוק הפולני הוא שערורייתי, אבל במקום להאשים אחרים במה שאינו בשליטתנו, אני מציע לקחת אחריות ולעשות מה שבשליטתנו. את מה שעשו הנאצים, הפולנים, הליטאים והאוקראינים, אין אפשרות לשנות. מדינת ישראל קיבלה פיצויי עתק על הסבל שנגרם לניצולים, ומתעמרת בהם. חשוב לשנות את החוק בפולין, הכי חשוב לדאוג שניצולי השואה יזדקנו בכבוד בישראל.

פרק חשוב בספר “לנצח זה מקצוע” שסיימתי לכתוב לאחרונה, עוסק בפוקוס. התמקדו במה שחשוב ומצוי בשליטתכם.

להורדת שני פרקים ראשונים “לנצח זה מקצוע” שיוצא לאור בקרוב – לחצו כאן!

השארת תגובה